Privacy statement


Inleiding

Verkeersschool Tilburg verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Verkeersschool Tilburg en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Verkeersschool Tilburg verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Verkeersschool Tilburg behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Verkeersschool Tilburg verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij het inschrijven voor rijlessen en trainingen. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en worden ons deel wettelijk opgelegd om examen en toetsingsaanvragen te kunnen doen bij Het CBR. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de Verkeersschool Tilburg dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Verkeersschool Tilburg hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@Verkeersschool Tilburg.nl of Verkeersschool Tilburg, Kuipersijk 230, 7512 CN Enschede. Verkeersschool Tilburg verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daar wettelijk door gedwongen.

Cookies

De website Verkeersschool Tilburg.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Verkeersschool Tilburg beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Verkeersschool Tilburg na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Verkeersschool Tilburg gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Verkeersschool Tilburg website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:

Cookie(s) Doel Opslagperiode
Sessiecookie    
ASPSessionIDQARACCQR Indien een gebruiker inlogt op het administratiedeel van de Verkeersschool Tilburg website, worden cookies geplaatst om dit mogelijk te maken. Sessie
Cyc Systeemcookie voor het functioneren van de website Sessie
     

Standaardcookies:

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Cookie(s) Doel Opslagperiode
Google Analytics:  
__utma, __utmb, __utmc, __utmz Doel:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Verkeersschool Tilburg inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Verkeersschool Tilburg de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Verkeersschool Tilburg kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Opslagperiode:
_utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer   van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

civicAllowCookies:  
  Doel:
Deze cookies onthouden uw keuze: wel/niet cookies

Opslagperiode:
2 jaar

Facebook:  
actc_user,
datr,lu, p,
presence,
s, sub, xs
Doel:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Verkeersschool Tilburg cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Verkeersschool Tilburg website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Opslagperiode:
actc_user, sessiedatr, sessie lu, 2 jaar p, sessie presence, sessie s, sessie sub, sessie xs, sessie

Twitter:  
_twitter_sessguest_id, k, original_referer Doel:
Verkeersschool Tilburg plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Verkeersschool Tilburg website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Opslagperiode:
_twitter_sessguest_id, sessie
twee jaar, 6 dagen
original)referer, sessie

Beveiliging

Verkeersschool Tilburg heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van Verkeersschool Tilburg zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Verkeersschool Tilburg kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Verkeersschool Tilburg, dan kunt u deze richten aan
Verkeersschool Tilburg

Wijziging van Privacy Statement

Verkeersschool Tilburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Verkeersschool Tilburg adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

September 2012